پسری شیاد با آرایش زنانه در چابهار که خیلی ها را سرکیسه می کرد، توسط آگاهی چابهار دستگیر شد.

این فرد به ظاهر زن با پوشیدن لباس زنانه در آرایشگاه های زنانه و عروسی ها از زنان فیلم گرفته و اقدام به اخاذی و سرقت جواهرات آنها می کرده که با هوشیاری تعدادی از جوانان شناسایی و دستگیر و تحویل پلیس آگاهی چابهار گردید .