منصوریان بعد از ابتلا به کرونا: رضا عنایتی و بازیکنان تیم هوادار را بغل کردم و می خواهم که آنها حتما تست کرونا بدهند.

دو شب پیش در رستورانم میزبان احمدرضا عابدزاده بودم