۱۰ کیلومتر آهسته‌تر می‌تواند جان خیلی‌ها را نجات بده!

نکاتی مهم درباره میزان سرعت ماشین و نقش آن در زنده ماندن یا مرگ یک عابر بدانید!

فرادرس