تصاویری از حضور زنده یاد عزت الله مهرآوران در رادیو در دهه شصت ، 

عزت الله مهراوران شب گذشته بر اثر ایست قلبی ناشی از کرونا درگذشت .