مجری: چند سال سن دارید و انشالله تا کجا ادامه خواهد داشت؟

جوان‌ترین پدر پرجمعیت خانواده ایرانی با ۱۳ بچه: ما هنوز شروع نکردیم که ادامه بدیم!