لحظه وقوع زلزله در یکی از فروشگاه‌های شهرستان کوهرنگ

زمین لرزه حوالی ساعت ۶:۱۰ صبح امروز در مناطق مختلف شهر اصفهان نیز احساس شده است.