گفتگوی جذاب و خنده‌دار دو طوطی زیبا همانند انسان‌ها.

ویدیویی که بیشتر از ۷ میلیون بار در فضای مجازی دیده شده !!