تذکر گلزار به دختری که کنارش برای عکس انداختن ایستاد: روسری ات رو درست کن!

گلزار روز پنج شنبه در پاساژ چارسو حضور یافت که با استقبال گسترده هوادارانش روبرو شد