بالاخره بشر توانست دوچرخه ای بسازد که روی آب حرکت کند و بعد سالهای سال ، این آرزو که کسی بتواند تجربه دوچرخه سواری روی آب را داشته باشد، محقق شود! ببینید و از این نبوغ و پیشرفت لذت ببرید!

فرادرس