فارغ التحصيلی نیروانا قاسم خانی در رشته کارگردانی در حضور استادش