متاسفانه دختر جوانی که امروز در شهرستان نکا استان مازندران از روی پل به نیت خودکشی سقوط کرد، بعد از اعزام به بیمارستان جان باخت. شاهدان عینی در خصوص این حادثه گفتند که دختر جوان از خودکشی منصرف شده بود، ولی متاسفانه در لحظات آخر پاهایش لیز خورده و سقوط می‌کند.