صحبت های عجیب امیرمحمد زند بازیگر از فوت پدرش و دفن ایشان در کربلا