درود بر تو علی جان پسر خوش قلب ایذه تو مظهر شجاعت و فداکاری و انسانیتی همه ما به تو افتخار میکنیم .. به راستی که واژه « قهرمان » برازنده توست روحت شاد ای قهرمان