لحظه که مثبت بودن تست کرونای دو مجری در برنامه زنده اعلام میشه و از اونا خواسته میشه که استودیو رو ترک کنند قرار بود در این برنامه کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا حضور داشته باشد که بلافاصله لغو شد.