علی لندی از میان ما رفت و نامش تا ابد به عنوان یک قهرمان جاودانه شد.

علی لندی نوجوان فداکار ایذه‌ای که برای نجات جان ۲ زن خودش را به خطر انداخت و دچار سوختگی شدید شده بود جان به جان آفرین تسلیم کرد.