حالا فهمیدین چرا برا روز مادر طلا میخرن اما روز پدر جوراب !!!