فیلم کامل سخنرانی آیت الله رئیسی در هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد