شاهرخ استخری نوشت : یک روز با نبات
اسم این قطعه‌ی موسیقی «نبات» هست اثر عماد ساعدی عزیز