کسانی که منو از نزدیک می‌شناسند می‌دونن کودک درونم همیشه بیش فعال‌تر از خودِمن بوده… شاید اصلاً همین باعث خلاقیت و رسیدن به لحظاتی ناب در زندگی و کارم شده و میشه… بی‌شک وقتی کارم برای کودک باشه محل تاخت و تازِ این شخصیت بی‌پروا و نترس خواهد بود. من جدا میشم از این بخش و اجازه میدم هرچه که دوست دارد بتازد… .
تیم  آی قصه به مدیریت  پوریا عالمی جان برای من کپسول اکسیژنی‌ بوده و هست در این دو سال سخت که نفس کشیدن با ترس همراه بوده و هست.
بعد از مجموعه سیاره گردو که برای خودش سریالی شد! خوانش بازنویسی چهل قصه‌ی کهن یکی دیگه از کارای جذابِ این گروه بود.
این پشت صحنه ضبط داستان لباس پادشاه است… . کودکان‌مان را در این هیاهو و سیلاب خبرهای مرگ و عزا و نگرانی دریابیم…
امید آنها بتوانند جهان بهتری برای خودشان بسازند… برای تحقق این آرزو، ساختن این فضاها کمترین کاریست که برایشان انجام می‌د‌هیم. شب‌تون آرام