روزی که گفتید همه چیز را مهیا میکنید شک کردم گفتم همیشه حرف زدند قول دادند اما در نهایت ۴ ماه از اون روز گذشت ؛
اردوهای منظم امکانات خوب و احترام واقعی بی شک امروز دغدغه برابری جای خودش را به حس خوب دیده شدن داد و ما برای این ارج نهادن سپاسگزاریم،
دکتر خادم عزیز و سرکار خانم موسوی مهربان امروز دخترانتان لحظاتی را تجربه کردند که برای اولین بار برایشان اتفاق افتاد شما ثابت کردید نگاهتان برابر است و اینک تمام دختران فوتبالیست ایران امیدوارتر برای آینده تلاش خواهند کرد،
باشد تا با افتخارآفرینی موجب غرور مجموعه خوب فوتبال و همه هموطنان عزیز شویم . ارادتمند شما دختر ایران مریم ایراندوست
پ ن: CIP فرودگاه مهرآباد و پرواز اختصاصی وارش اتفاقی که برای اولین بار برای یک تیم ورزشی دختران ایران رقم خورد