معلومه که آدم به هم میریزه، پس اخلاق چی میشه؟ همین میشه که دیگه به کسی نمیشه اعتماد کرد