فومیو ایو ای سفیر ژاپن در عربستان سعودی ویدئویی از نحوه غذا خوردن خود در عربستان منتشر کرده که به نظر می رسد از آن لذت می برد.

در این ضیافت سفیر ژاپن با شماری از مقامات سعودی در حال غذا خوردن با دست است

او گفته که من سعی کردم با دست غذا بخورم و از توصیه های جناب فرماندار استفاده کردم تا بتوانم با پنج انگشتم غذا را برداشته و بخورم.