این ماهی ها دسته جمعی حمله میکنن و میتونن در عرض 60 ثانیه یک انسان 90 کیلویی رو به استخوان تبدیل کنن!!!

حدودا بیست گونه از ماهی پیرانا در بلند‌ترین رودخانه جهان یعنی آمازون وجود دارد، که از میان این گونه ها تنها چهار تا پنج گونه پیرانا خطرناک اند.

بیشتر آن‌ها بی‌ضرر و موجواتی رام هستند و خطری برای انسان‌ و سایر موجودات دیگر به شمار نمی‌روند. Pygocentrus nattereri یک گونه خطرناک پیرانا است که نام دیگر آن به پیرانا شکم قرمز شهرت دارد‌ این نوع از ماهی پیرانا عصبانی، شرور و مهاجم است.

پیرانا همه چیز خوار است؛ از ماهی‌ها و گاو‌ها گرفته و گاهی انسان‌ها که جزو غذای پیراناهای گرسنه محسوب می‌شوند.