باورتون میشه ایشون همون سمیرای سریال زخم کاریه؟

سکانس هایی از اولین نقش آفرینی رعنا آزادی ور در فیلم سینمایی مارمولک