حواشی و سوالات زیادی درباره نحوه واکسیناسیون هنرمندان و افراد مشهور کشورمان مطرح است که در گزارش زیر به این ماجرا پرداخته شده است. بسیاری از هنرمندان ایرانی، واکسن های داخلی را برای تزریق انتخاب کرده اند.