گل دوم ایران به عراق توسط مهدی طارمی در دقیقه 70 با پاس گل زیبای سردار آزمون را ببینید.