بی خانمانی جوانی تحصیل کرده در لنگرود.

این جوان تحصیل کرده که مدرک کارشناسی ارشد دارد پس از ترک اعتیاد، ۳ ماه است که به همراه همسرش در چادر مسافرتی زندگی می‌کند.

جوان می‌گوید برای اجاره مسکن به هرجا سرمی زند، دست کم ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی از وی می‌خواهند که قادر به فراهم کردن این مبلغ نیست.