پسر ثروتمند ترکیه‌ای در جشن تولد دختر ایرانی موردعلاقه‌اش از او خواستگاری کرد.