از دست رفتن پنالتی پرتغال توسط رونالدو و سپس گل اول و دوم پرتغال به جمهوری ایرلند توسط رونالدو پرتغال دو - یک جمهوری ایرلند

بدین ترتیب ، کریستیانو رونالدو با گلزنی مقابل ایرلند تبدیل به بهترین گلزن تاریخ در رده ملی شد و رکورد علی دایی را شکست.

البته دنيا فوتبال ايران را با علی دایی ميشناسد. او افتخار ايرانست و بر کسی پوشیده نیست .