نقش آفرینی جذاب نگار جواهریان و اشکان خطیبی در سریال خاتون