در این زبان هر کدام از حروف زبان و الفبا صدای خاص خود را دارند و برای هر منظوری باید نوع سوت مخصوصش را ایجاد کنند. اهالی این روستا به سوت زدن در شرایط مختلف مسلط هستند.

سوت زدن معمولا یکی از راه‌های ارتباطی برای مطلع کردن یک شخص از موضوعی است.

اما یک اتفاق جالب در یکی از روستا‌های ترکیه در حال رخ دادن است که گردشگران را شگفت زده کرده است.

روستای کوسکوی منطقه‌ای بسیار کوچک در ترکیه است که مردم آن از زبان خاصی برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کنند. در این روستا تنها از سوت و صدا‌های خاص برای ارتباط با هم استفاده می‌شود.

این زبان در ترکیه زبان پرندگان مشهور است.

این روستا که به نام روستای پرندگان نیز شناخنه می‌شود نزدیک به ۴۰۰ سال است که از این زبان استفاده می‌کند و معولا در مسافت‌های کوتاه اتفاق می‌افتند چراکه صدای سوت نمی‌تواند به مسافت‌های دور برسد.

در این زبان هر کدام از حروف زبان و الفبا صدای خاص خود را دارند و برای هر منظوری باید نوع سوت مخصوصش را ایجاد کنند. اهالی این روستا به سوت زدن در شرایط مختلف مسلط هستند.

برخی از افراد محلی می‌توانند سوت‌های بزنند که صدایش تا فاصله یک کیلومتری برود. در این روستا آموزش سوت زدن نیز انجام می‌شود و به کودکان سوت زند را آموزش می‌دهند تا در سال‌های آینده زندگی خود در این روستا بتوانند به راحتی با اهالی روستا ارتباط برقرار کنند.

فرادرس