لحظه تاریخی شکستن رکورد پرتاب نیزه جهان توسط هاشمیه متقیان

فریادهای زیبای هاشمیه متقیان پس از شکستن رکورد پرتاب نیزه جهان در المپیک و کسب مدل طلا

هاشمیه متقیان در پرتاب نیزه ضمن شکستن رکورد جهان با پرتابی به طول ۲۴.۵۰ مدال طلای مسابقات پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ را کسب کرد.