دادستانی کل کشور و همچنین مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه اعلام کرد: «از ناحیه بعضی از ماموران زندان اوین تخلفاتی صورت گرفته که بلافاصله دستور داده شد هر چه سریع‌تر متخلفان تحت تعقیب قرار گرفته و حسب مورد به تخلف آنها رسیدگی شود. تا به امروز ۶ نفر تحت تعقیب قضایی و بازپرسی قرار گرفته، ٢ نفر بازداشت و باقی با قرار مناسب آزاد شدند. منبع: آخرین خبر