شکار لحظه ها از محمدرضا گلزار با بنز جدیدش در شمال تهران را می بینید.