ادعای سارق: هر ماشینی که ببینم هرطور شده روشن می‎کنم اما اگر احیانا روشن نشد، با جرثقیل می‎برم.

اگر قفل فرمان یا GPS به ماشین بزنید بازهم مثل آب خوردن آن را سرقت می‎کنم! فقط اگر روی ماشینتان دزدگیر تصویری بگذارید، شاید بتوانید بعد از سرقت، من را بگیرید!

رئیس پلیس تهران: این فرد اگر برود زندان، آن‎جا یک دانشگاه درست کرده و به بقیه آموزش خواهد داد.