پیاده‌روی تند، دوی آهسته، یوگا و تمرینات تنفسی می‌توانند شما را وادار به تنفس عمیق و ریه‌هایتان را پاک سازی کنند.

بعد از درمان کرونا، چگونه سلامت ریه‌ها را تقویت کنیم؟

در زمان حاضر تمام دنیا درگیر جدال با ویروس ترسناک و به شدت واگیردار کروناست.

میلیون‌ها نفر روزانه با این پاندمی می‌جنگند و سعی دارند با رعایت تمام اقدامات و ماندن در خانه، از خود محافظت کنند.

برای همه‌ی ما سلامتی و دور ماندن از بیماری‌ها، ارزشمندترین اولویت است.

سؤالی که احتمالاً به ذهن خیلی از افراد خطور می‌کند این است که چگونه از سلامت ریه‌هایمان و عملکرد آن پشتیبانی کنیم.

خصوصاً اینکه خیلی از افرادی که دچار بیماری کرونا شده و نجات یافته‌اند، در حال حاضر حالشان خوب است و می‌توانند به فعالیت‌های قبل از بیماری خود بپردازند.

این دسته از افراد چگونه می‌توانند مطمئن باشند که عملکرد ریه‌هایشان به حالت قبل برگشته است؟