وزیر سابق دولت اشرف غنی بعد از استعفا از سمتش به آلمان رفته و از زمانی که مشکلات مالی گریبانش را گرفته در شهر لایپزیک به توزیع غذا با دوچرخه مشغول است.

سید احمدشاه سادات مهندس برق است که در سال ۲۰۱۷ به عنوان سرپرست وزارت مخابرات وارد کابینه دولت اشرف غنی شد، اما دولتش دیری نپایید و جایش را شهزادگل آریوبی در این وزارتخانه گرفت.

سید احمدشاه سادات اکنون به رسانه‌ها گفته دیگران به من افتخار می‌کنند، چون شغلم ثابت می‌کند که هیچگاه یک سیاستمدار فاسد نبوده ام.