اولین موضع‌گیری وزیری که جای نمکی را گرفته: «تجویز دارو برای برخی بیماران #کرونا لازم نیست»

عین‌اللهی وزیر بهداشت رئيسی شروع کرد: او در یک موضع‌گیری عجیب در دیدار از بیمارستان مسیح‌ دانشوری تهران گفته: «یکی از مشکلات امروز ما، مصرف بی‌رویه دارو است تجویز دارو به برخی بیماران کرونایی نیاز نیست .

وزیر جدید بهداشت:

در آینده کمیته‌های علمی ستادی را تقویت می‌کنیم و از افراد دانشمند بیشتر استفاده می‌کنیم.

به زودی واکسیناسیون و قرنطینه هوشمند اجرایی می‌شود .

بزودی برخی از خدمات مانند سفر با هواپیما و قطار و اتوبوس و خدمات بانکی با کارت واکسن انجام می شود .