واکنش تند سید جواد هاشمی به حواشی سکانس استخر سریال «زخم کاری»