اینی که میبینید موشک بالستیک نیست.

بلکه یه کپسول اکسیژن هست که دست چرب بهش خورده است. حالا که توی خانه ها از کپسول اکسیژن زیاد استفاده می کنید مواظب باشید!

ذره ای روغن به شیر کپسول اکسیژن برسه به دلیل میل زیاد به ترکیب با اکسیژن، باعث ترکیدن یا همچین واکنشی از کپسول میشه

کلیپ دوم هم بر اثر بریده شدن شیر کپسول اتفاق میوفته

دوستانی که از کپسول اکسیژن استفاده میکنند خیلی مراقب این موضوع باشند .