پدر بهاره رهنما (بازیگر سینما) در تعریف از دخترش: یادمه بهاره موقعی که بدنیا اومد شبیه آدم بود!