ناجی، رئیس آزمایشگاه ویروس‎شناسی بیمارستان مسیح دانشوری: در نمونه‎گیری و مقایسه‌‎ی محدودی که میان برخی تزریق‎کنندگان واکسن‎ انجام دادیم، عملکرد واکسن برکت بهتر از سینوفارم بود