حضور محمد امین کریم پور و همسرش در برنامه هفت خان محمدرضا گلزار و تماس تلفنی با عرفان / به گلزار میگه چطوری خوشکله !