درمان و ترخیص ‌پدر ایلیا ، بیماری که بیش از ۹۵٪ درگیری ریوی داشت .

این پدر عزیز ، بعد از چهارده سال چشم انتظاری ، صاحب فرزند شد و متاسفانه در هنگام به دنیا آمدن فرزندش ، با حال عمومی نامساعد در بیمارستان بستری بود و بی قراری می کرد .

که حالا بعد از شکست دادن کرونا ، با کلی ذوق ، به دیدار فرزندش رفته است پدر ایلیا که در روزهای اول بستری ، اصلا شرایط مساعدی نداشت و حتی تا مرز لوله گذاری شدن هم پیش رفته بود ، با تلاش همکاران عزیزم در بیمارستان آیت الله روحانی بابل و به لطف دعاهای شما و انرژی مثبتی که برای ما فرستادید ، امروز با حال عمومی خیلی خوب ترخیص شده است .