خاطره جوان و حواهریان در گلخانه در حین فیلمبرداری را می‌بینید.