شعرخوانی پرستاری برای بیماران مبتلا به کرونا

فروغ احمدی، پرستار بیمارستان الزهرا اصفهان، هر شب از پشت میکروفن برای بیماران شعر می خواند و طلب آرامش و شفا برای آنها دارد.