در میان حیرت همگان یک جوان در اندونزی با دو دختر ازدواج کرد.

یکی از این دختر‌ها که قبلا به پسر جوان علاقمند بوده گفته که نمی‌تواند دوری از او را تحمل کند و از وی خواسته به عنوان همسر دوم او را برگزیند.