استوری نیروانا قاسم خانی از سوار شدن عجیب مردم افغان در هواپیما