حاجی دیگه اینقدرم کرونارو جدی نگیر! داری اذیت میشی ، لامسب تو خود کرونایی !

فرادرس