سارا روستاپور متولد دوازدهم دی ماه ۱۳۶۰ در تهران می‌باشد.
وی مدرک کارشناسی میراث فرهنگی دارد و کارشناسی ارشد خود را در رشته نمایش عروسکی از پردیس هنر دانشگاه تهران دریافت کرده‌است.
سارا روستاپور یکی از مجریان شناخته شده فعال در حوزه کودک و نوجوان است،
او برنامه‌های زیادی را اجرا و تولید کرده‌است. او با مجری شدن در برنامه رنگین کمان شبکه تهران با نام خاله سارا معروف شد.
وی مدرک کارشناسی میراث فرهنگی دارد و کارشناسی ارشد خود را در رشته نمایش عروسکی از پردیس هنر دانشگاه تهران دریافت کرده‌است.